Vårt samarbete med World Volunteer

På Barnshopping.se ser vi socialt ansvarstagande som en mycket viktig del av vårt företagsuppdrag. Det är därför viktigt för oss att bedriva ett eller flera långsiktiga samarbeten med noggrant utvalda välgörenhetsorganisationer. Med dessa samarbeten hoppas vi kunna förbättra levnadsvillkoren för människor i behov av stöd samt använda vår plattform till att öka medvetenheten kring välgörenhetsarbete.

Då vår målgrupp är föräldrar, och de produkter och upplevelser vi förmedlar är riktade till barn och familjer, så är det självklart för oss att stödja en välgörenhetsorganisation vars arbete förbättrar livssituationen för barn. Vi har därför valt att samarbeta med den svenska välgörenhetsorganisationen World Volunteer som arbetar med att bygga skolor i det fattiga landet Laos. Det är ett land där utbildningsnivån är mycket låg och det på landsbygden till stor del saknas skolor och lärare. Det World Volunteer gör, är att med hjälp av både egen personal och volontärer, bygga upp skolbyggnader helt från grunden vilket skapar en möjlighet för barnen till att få en utbildning och på så sätt förbättrade levnadsvillkor.

Vi tycker att detta arbete är så pass viktigt att vi har valt att stödja denna organisation fullt ut och skänker därför 5 % av vårt överskott oavkortat till dessa skolbyggnadsprojekt. Så genom att handla via Barnshopping.se bidrar du till att skapa ökade utbildningsmöjligheter för barnen på den laotiska landsbygden.

Vill du läsa mer om World Volunteer och deras arbete, besök gärna World-Volunteer.com.

Barnen på den laotiska landsbygden saknar oftast skolor och möjlighet till utbildning.

 

World Volunteer’s volontärer bygger upp skolor från grunden.

 

Ett arbete som sker i nära samarbete med den lokala befolkningen.

Resultatet av arbetet blir en skolbyggnad dit en lärare kan komma och utbilda barnen.

 

Det behövs byggas många nya skolor i Laos och därför stödjer vi detta fortsatta arbete!

 

På World-Volunteer.com kan du läsa mer om denna organisations viktiga arbete.


  • BrandforKids
  • Tutto Piccolo